З М І С Т. ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ 1
Учебные материалы


З М І С Т. ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ 1Карта сайтаПереход по ссылке Переход по ссылке Переход по ссылке Переход по ссылке

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ…………………………………………1

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ. 8

Розділ I. ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 9

1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ.. 9

1.1. Організація розпорядчої діяльності 9

1.2. Організаційні основи управління. 14

1.3. Організація контролю.. 21

1.4. Правове забезпечення управління. 23

1.5. Організація діловодства та архівного зберігання документів. 25

2. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ.. 28

2.1. Організація планування та прогнозування. 28

2.2. Поточне планування. 30

2.3. Ціноутворення. 31

3. ФІНАНСУВАННЯ, КРЕДИТУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ.. 32

3.1. Фінансування. 32

3.2. Кредитування. 41

3.3. Оподаткування та справляння обов’язкових платежів. 43

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. 47

4.1. Оперативний і статистичний облік та звітність. 47

4.2. Бухгалтерський облік та звітність. 50

5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.. 55

5.1. Набір і використання трудових ресурсів. 55

5.2. Ринок праці, працевлаштування та допомога безробітним.. 56

5.3. Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна. 58

5.4. Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата. 61

5.5. Охорона праці 63

6. РОБОТА З КАДРАМИ.. 69

6.1. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів. 69

6.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації 75

6.3. Проведення атестації і встановлення кваліфікації 85

6.4. Присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання. 86

6.5. Нагородження, присвоєння почесних звань, присудження премій. 87

6.6. Мобілізаційна робота. 88

7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПИТАННЯ…………………………………………….................................................………...90

7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення. 90

7.2. Медичне і санаторно-курортне обслуговування. 94

7.3. Житлово-побутові питання. 98

7.4. Оздоровчо-виховна робота з дітьми. 101

7.5. Організація дозвілля. 102

7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідково-інформаційного фонду. 102

8. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ. 104

8.1. Науково-інформаційна діяльність. 104

8.2. Видавнича діяльність. 107

8.3. Маркетинг і реклама продуктів та послуг. 111

9. ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ, ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ І ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ.. 112

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ.. 116

10.1. Організація матеріально-технічного постачання. 116

10.2. Організація зберігання майново-матеріальних цінностей. 121

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.. 123

11.1. Адміністративно-господарські питання. 123

11.2. Експлуатація службової нерухомості 124

11.3. Транспортне обслуговування. 127

11.4. Організація внутрішньовідомчого зв’язку. 131

11.5. Загальна охорона організації 134

11.6. Пожежна безпека організації 136

11.7. Цивільна оборона. 137

11.8. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності 13812. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.. 140

Розділ IІ. ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТА ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 145

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА І ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКА РОБОТА.. 145

1.1. Організація і координація НДР та ДКР. 145

1.2. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота. 148

1.3. Випробування дослідних зразків виробів. 153

1.4. Впровадження НДР та ДКР. 156

2. ДОКУМЕНТИ З РОЗРОБЛЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 157

3. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО, ЕКСПЛУАТАЦІЯ.. 159

3.1. Організація та керування будівельною діяльністю.. 159

3.2. Вишукувальні та проектні роботи ………………………………………...………..162

3.3. Проектно-планувальна робота (містобудівна діяльність) ………………...….......165

3.4. Проектування об’єктів капітального будівництва. 168

3.5. Експертиза інвестиційних програм та проектів будівництва. 174

3.6. Капітальне будівництво. 175

3.7. Реставрація та капітальний ремонт. 180

3.8. Експлуатація житлових будівель і споруд. 182

4. ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО.. 183

4.1. Організація виробництва. 183

4.2. Впровадження нової техніки і технології. Механізація й автоматизація

виробничих процесів……………………………………………………………………...189

4.3. Конструкторська робота з виробів серійного і масового виробництва. 191

4.4. Технологія виробництва. 192

4.5. Технічне оснащення виробництва та розподіл обладнання. 198

4.6. Енергетичне й паливне забезпечення виробництва. 202

4.7. Експлуатація і ремонт обладнання. 206

4.8. Технічний нагляд за промисловою безпекою виробничих об’єктів. 208

5. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО.. 209

6. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ 210

6.1. Якість продукції та сертифікація. 210

6.2. Стандартизація. 216

6.3. Технічний контроль продукції, метрологічне забезпечення виробництва. 218

7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 219

7.1. Організація діяльності 219

7.2. Діяльність щодо попередження та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища. 220

8. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ.. 224

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ.. 227

ПОКАЖЧИК………………..…………………………………………………………..........230edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная