ВИКОНАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ВТРУЧАНЬ
Учебные материалы


ВИКОНАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ВТРУЧАНЬКарта сайта kalujka.com

У багатьох хворих на гострі вірусні гепатити В і С зараження відбувається під час виконання лікувально-діагностичних парен­теральних процедур.

До групи найвищого ризику зараження включають і медичних працівників (маніпуляційні, операційні медичні сестри, лаборан­ти), які за своїми професійними обов'язками постійно мають кон­такти з кров'ю, виділеннями хворих.

Для профілактики ВЛІ в лікувально-профілактичних закла­дах необхідно:

1) максимально застосовувати медичний і лабораторний ін­струментарій одноразового використання;

2) суворо дотримуватися правил застосування, дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичного і ла­бораторного інструментарію, обладнання багаторазового викори­стання під час проведення процедур, пов'язаних з порушенням цілості шкіри та слизових оболонок.

Забороняється робити ін'єкції, вакцинації, внутрішньошкірні проби та інші маніпуляції кільком особам одним і тим самим шприцом, замінюючи лише голки.

Для будь-якої маніпуляції кожному хворому треба застосову­вати окремий стерильний інструментарій.

Медичні та лабораторні інструменти всіх видів після кожного використання належить піддавати дезінфекції, ретельному перед-стерилізаційному очищенню та стерилізації згідно з галузевим стандартом 42-21-2-85 (Додаток № 3) і офіційними інструктив­но-методичними документами.

За наказом головного лікаря у відділеннях стаціонару призна­чають осіб, відповідальних за проведення дезінфекції, передстери­лізаційного очищення та стерилізації медичного інструментарію.

5*У лікувально-профілактичних закладах повинні діяти центра­лізовані стерилізаційні зі спеціально підготовленим персоналом для проведення передстерилізаційного очищення та стерилізації інструментарію, білизни, перев'язувального матеріалу, шприців і голок багаторазового використання.

Дезінфекції, передстерилізаційному очищенню, стерилізації підлягають вироби медичного призначення, якщо вони в процесі експлуатації контактували з кров'ю або з ін'єкційними препарата­ми, з поверхнями ран, слизових оболонок і могли їх пошкодити.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная